Skip to content →
JWLP logo

Zespół

dr Jacek Wilk
dr Jacek Wilk

dr Jacek Wilk, adwokat

Założyciel i wspólnik Kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych, strategicznego planowania oraz kompleksowego doradztwa podatkowego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń przedsiębiorstw i optymalizacji podatkowych. Specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Prowadzi liczne postępowania arbitrażowe i mediacyjne. Członek rad nadzorczych spółek akcyjnych i fundacji.

Absolwent i doktor prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta na Uniwersytecie w Ratyzbonie i Kolonii.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Włada językiem angielskim, niemieckim, włoskim.

Kontakt:
e-mail: jacek.wilk@jwlp.pl
mob.: 509 350 580

Maria Majkowska, adwokat

Wspólnik Kancelarii. Z Kancelarią związana od 2006 r. Posiada doświadczenie w zakresie pełnej obsługi małych i dużych przedsiębiorstw między innymi z branży paliwowej, budowlanej i deweloperskiej, a także doświadczenie w kompleksowej obsłudze nieruchomości w tym współwłaścicieli, Wspólnot Mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Prowadzi negocjacje i obsługę prawną w sprawach dotyczących rozliczeń majątkowych współwłaścicieli, wspólników i małżonków. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i spraw nieruchomości, a także w sprawach postępowania cywilnego, zabezpieczającego i egzekucyjnego. Prowadzi liczne postępowania sądowe i windykacyjne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Włada językiem angielskim.

Kontakt:
e-mail: maria.majkowska@jwlp.pl

dr Maciej Ptak
dr Maciej Ptak

dr Maciej Ptak, radca prawny

Z Kancelarią związany od 2009 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, planowania i doradztwa gospodarczego i korporacyjnego oraz opracowywania i negocjowania umów. Specjalizuje się w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy oraz postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Członek rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Kijowsko-Mohyleńskiej i Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki.

Autor rozprawy doktorskiej pt. "Granice i zasady orzekania sądów administracyjnych w sprawach skarg na decyzje administracyjne" oraz publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Włada językiem angielskim.

Kontakt:
e-mail: maciej.ptak@jwlp.pl
mob.: 509 350 579