Skip to content →
JWLP logo

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Do najczęściej wykonywanych czynności w tym zakresie zaliczyć należy:

  • sporządzanie wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę,
  • sporządzenie dokumentów związanych z zatrudnieniem kadry menedżerskiej i zarządzającej, oraz umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu,
  • przygotowywanie i dostosowywanie Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania i Przyznawania Nagród Jubileuszowych,
  • bieżąca obsługa w sprawach związanych z zakładowymi organizacjami związkowymi,
  • reprezentowanie w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.