Skip to content →
JWLP logo

Nieruchomości, inwestycje i prawo budowlane

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z obrotem nieruchomościami, bieżącą obsługą nieruchomości, zagadnieniami prawa lokalowego i prawa własności lokali. Doradztwo obejmuje prace prawne związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, analizą możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i prawie budowlanym oraz uzyskiwaniem stosownych pozwoleń.

Do najczęściej wykonywanych czynności w tym zakresie zaliczyć należy:

  • opracowywanie projektów umów, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy,
  • bieżące doradztwo związane z zagadnieniami prawnym dotyczącymi zarządzania nieruchomościami oraz spraw lokatorskich,
  • obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych,
  • regulacja stanów prawnych nieruchomości,
  • reprezentowanie w sporach administracyjnych w sprawach inwestycyjno – budowlanych.