Skip to content →
JWLP logo

Prawo spółek i rynek kapitałowy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa spółek prawa handlowego i gospodarczego oraz kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców. Doradztwo korporacyjne obejmuje kompleksową pomoc prawną obejmującą wszelkie działania od założenia działalności gospodarczej, poprzez usługi związane z bieżącym prowadzeniem działalności, aż do zakończenia bytu prawnego prowadzonej działalności.

Do najczęściej wykonywanych czynności w tym zakresie zaliczyć należy:

  • przygotowanie dokumentów wymaganych dla założenia działalności podlegającej wpisowi do rejestrów i ewidencji,
  • przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów, ogłoszeń wymaganych przez obowiązujące przepisy,
  • pomoc prawną przy prowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, prowadzenie obrad organów kolegialnych,
  • opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w sprawach kontraktów menedżerskich,
  • doradztwo w sprawach podatkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
  • reprezentacja spółek i przedsiębiorców w sporach sądowych i administracyjnych.