Skip to content →
JWLP logo

Spory sądowe i arbitrażowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowywania i prowadzenia procesów oraz reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych.

Do najczęściej prowadzonych przez Kancelarię sporów zaliczyć należy:

  • sprawy cywilne, w szczególności sprawy z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego,
  • sprawy gospodarcze, w szczególności windykacyjne i odszkodowawcze, oraz sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji,
  • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sprawy w postępowaniu administracyjnym, w tym przed sądami administracyjnymi,
  • sprawy karne oraz karnoskarbowe,
  • sprawy rodzinne, w szczególności sprawy rozwodowe i alimentacyjne, sprawy związane z uregulowaniem kontaktów, sprawy podziału majątku małżonków.