Skip to content →
JWLP logo

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Do najczęściej wykonywanych czynności w tym zakresie zaliczyć należy:

  • przygotowywanie projektów umów majątkowych małżeńskich,
  • doradztwo prawne w zakresie stosunków osobistych i majątkowych małżeństw międzynarodowych oraz w zakresie stosunków między rodzicami i dziećmi małżeństw międzynarodowych,
  • prowadzenie spraw rozwodowych,
  • prowadzenie spraw alimentacyjnych,
  • prowadzenie spraw o podział majątku,
  • prowadzenie spraw sądowych w przedmiocie uregulowania kontaktów.