Skip to content →
JWLP logo

Doradztwo podatkowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej i dokonywanych inwestycji cywilnych i gospodarczych.

Do najczęściej wykonywanych czynności w tym zakresie zaliczyć należy:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • porady prawnych w zakresie zagadnień prawnopodatkowych i karnoskarbowych,
  • analiza umów pod kątem konsekwencji podatkowych,
  • przygotowywanie pism i odwołań w toku postępowań podatkowych,
  • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed organami podatkowymi i skarbowymi, a także w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.